Historische Kring Eenrum opgericht 4 oktober 1994

 

Begun
Activiteiten
1994-2004
Projecten
DVD's te koop
Verhalen
Foto's
Nieuws
Dorpsbladen

 

De doelstelling van onze stichting is het bevorderen van het onderzoek en instandhouding van de historie

van de voormalige gemeente Eenrum: dus de dorpen Eenrum, Broek, Pieterburen en Westernieland en de omgeving van die dorpen.

Getracht wordt dit doel te bereiken door:

 

 

 

 

“EENRUM VROEGER EN LATER IN WOORD EN BEELD”

Zo luidt de titel van een prachtig fotoboek, samengesteld in 1982. De tekst en vormgeving was van Dirk Molenaar. Ruim 170 foto’s, verdeeld over 72 pagina’s, geven een interessant beeld van het dorp en haar inwoners in vroegere tijden. Vooral voor nieuwe inwoners kan het boek een goed beeld geven van het dorp van weleer. De Historische Kring Eenrum heeft het fotoboek laten herdrukken. Wilt u voor het aantrekkelijk bedrag van € 15 in het bezit komen van dit fotoboek, neem dan contact op met Rieks Hofman, telefoon 0595-491767, Hereweg 12 Eenrum of met de secretaris van de Historische Kring,  secretaris@historischekringeenrum.nl
 

 

Activiteiten: onze oproep om oude dorpsbladen te laten digitaliseren heeft succes gehad. Op een paar baden na hebben we bijna alles compleet. Op de pagina activiteiten staan alvast de "Bokkebladen" uitgegeven in de jaren 1980 t/m 1989. Daarvoor heette het dorpsblad "De Contactsleutel", deze zijn binnen kort te zien. Met nieuws uit de voormalige gemeente Eenrum.

 

Privacy beleid

U kunt donateur worden voor 6 euro per jaar. Meer is vanzelfsprekend ook welkom!

Opgave via: 

dhr. K. van der Maar

Hunse 20, Eenrum 

Contact: secretaris@histrorischekringeenrum.nl (nieuw adres)

 Of bij één van de nadere bestuursleden.

 

Dagelijks bestuur: Functie:
Dhr. W. Toonder - voorzitter
Mw. L. Staal-Bos - plv-voorzitter
Dhr. K. van der Maar - secretaris
Dhr. W. Bastiaanse - vice-secretaris
K. Eising - penningmeester
   
Overige bestuursleden:  
Mw. A. Dijkstra-Smith  
Dhr. J. Dijkstra  
Dhr. J. van der Muil  
Dhr. H. Hofman  
Dhr. H. van der Laan